Politika zasebnosti

Namen in področje te politike zasebnosti

Namen te politike zasebnosti je seznaniti posameznike, tj. fizične osebe (v nadaljnjem besedilu: uporabniki), ki obiskujejo in uporabljajo spletno mesto TSE d. o. o. (http://www.tse.si/) (v nadaljevanju: spletno mesto) o zbiranju, shranjevanju in drugih vrstah obdelave njihovih osebnih podatkov s strani TSE d. o. o. (v nadaljevanju TSE).

Vse naše dejavnosti obdelave osebnih podatkov se izvajajo skladno z Uredbo (EU) 2016/697o varstvu fizičnih oseb v zvezi z obdelavo osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (Splošna uredba EU o varstvu podatkov (v nadaljnjem besedilu: GDPR)).

Obdelovalec osebnih podatkov (TSE)

Ime: TSE d. o. o.

Naslov: Tržaška cesta 126, 1000 Ljubljana, Slovenija

Matična številka: 5300835000

Elektronski naslov (za vse poizvedbe o osebnih podatkih, vključno z zahtevki in zahtevami): info@tse.si.

Katere osebni podatke zbiramo in nadalje obdelujemo

TSE zbira in nadalje obdeluje naslednje osebne podatke uporabnikov:

Od vseh uporabnikov spletnega mesta:

 • Podatki, zbrani s piškotki – glejte Kaj so piškotki in kako jih uporabljamo;

Od naročnikov na e-novice:

 • Jezik, ki ga izbere uporabnik,
 • Elektronski naslov,
 • Datum in čas prijave na novice,
 • Datum in ura prejemanja novic,
 • Podatki o odpiranju prejetih e-novic (ali in kdaj je naročnik odprl e-novice),
 • Podatki o kliku na povezave znotraj e-novice (katere povezave je naročnik kliknil in kdaj),
 • Podatki o tem, ali je naročnik končni kupec ali kupec z namenom nadaljnje prodaje,
 • Datum in ura odjave od nadaljnjega prejemanja e-novic.

Od prejemnikov e-novic (obstoječi kupci):

 • Jezik, ki ga izbere uporabnik,
 • Elektronski naslov,
 • Datum in ura prejemanja novic,
 • Podatki o odpiranju prejetih e-novic (ali in kdaj je naročnik odprl e-novice),
 • Podatki o kliku na povezave znotraj e-novice (katere povezave je naročnik kliknil in kdaj),
 • Podatki o tem, ali je naročnik končni kupec ali kupec z namenom nadaljnje prodaje,
 • Datum in ura odjave od nadaljnjega prejemanja e-novic.

Kakšne so pravne podlage za upravljanje osebnih podatkov

TSE zbira, shranjuje in obdeluje osebne podatke uporabnikov na podlagi naslednje pravne podlage:

Obdelava osebnih podatkov na podlagi privolitve uporabnika

Na podlagi privolitve uporabnika obdelujemo naslednje osebne podatke:

 • Osebni podatki, zbrani prek piškotkov,
 • Naslednji osebni podatki naročnikov na e-novice:
  • Elektronski naslov,
  • Datum in ura prijave.

Obdelava osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa TSE

Na podlagi zakonitega interesa TSE obdelujemo naslednje osebne podatke:

 • Naslednji osebni podatki naročnikov e-novice:
  • Jezik, ki ga izbere uporabnik,
  • Datum in ura prejemanja novic,
  • Podatki o odpiranju prejetih e-novic,
  • Podatki o kliku na povezave znotraj novic,
  • Podatki o tem, ali je naročnik končni kupec ali kupec z namenom nadaljnje prodaje,
 • Naslednji osebni podatki o prejemnikih novic (obstoječi kupci):*
  • Elektronski naslov,
  • Datum in ura prejemanja novic,
  • Podatki o odpiranju prejetih e-novic,
  • Podatki o kliku na povezave znotraj e-novice (katere povezave je naročnik kliknil in kdaj),
  • Podatki o tem, ali je naročnik končni kupec ali kupec z namenom nadaljnje prodaje.

Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) omogoča pošiljanje elektronskih marketinških sporočil obstoječim kupcem izdelkov ali storitev.

Obdelava osebnih podatkov na podlagi izpolnjevanja zakonskih obveznosti

TSE obdeluje podatke o času odjave od nadaljnjega prejemanja e-novic, ker je to njena pravna obveznost v skladu z ZEKom-1. In sicer mora TSE izpolniti vsako takšno zahtevo katerega koli naročnika na novice.

Kakšen je namen obdelave osebnih podatkov

Nameni obdelave osebnih podatkov, zbranih prek piškotkov, so podrobno opisani tukaj.

Nameni obdelave osebnih podatkov, zbranih od naročnikov e-novice so:

 • Trženjske komunikacije: pošiljanje sporočil naročnikom, v svojem (izbranem) jeziku,
 • Segmentacija sporočil na podlagi statusa naročnikov (končni uporabnik ali kupec z namenom nadaljnje prodaje),
 • Statistične analize naročnikov glede sprejemanja in odnosa do prejetih sporočil; ti podatki se ne uporabljajo za nadaljnjo (globljo) segmentacijo naročnikov,
 • Spoštovanje zakonske obveznosti v primeru odjave naročnika.

Kaj so piškotki in kako jih uporabljamo

V spodnji tabeli so navedena imena piškotkov (datotek), uporaba (namen) podatkov, zbranih s piškotki, in trajanje piškotkov, ki jih spletno mesto namesti na naprave uporabnikov:

Nujni piškotki

Zahtevani piškotki omogočajo osnovne funkcije, kot so navigacija po spletišču in dostop do posebnih delov spletišča. Spletna stran brez teh piškotkov uporabniku ne zagotavlja polnega delovanja. Sem uvrščamo tudi piškotke, namenjene prilagoditvi obnašanja ali izgleda spletnega mesta ob naslednjih obiskih, na primer za prikaz v izbranem jeziku.

Ime Storitev Veljavnost Opis

Piškotki za spremljanje statistike

Piškotki za statistiko anonimno zbirajo in javljajo informacije lastnikom spletnih mest. S tem jim pomagajo razumeti, kako obiskovalci uporabljajo spletno stran, in na podlagi teh informacij izboljšati uporabniško izkušnjo.

Ime Storitev Veljavnost Opis

Kako dolgo hranimo vaše podatke in kaj se z njimi zgodi potem

Naslednje kategorije osebnih podatkov se shranjujejo za čas, ki je naveden spodaj:

 • Podatki, zbrani prek piškotkov: glej tukaj,
 • Podatki, zbrani od naročnikov e-novic: dokler se naročnik ne odjavi od prejemanja e-novic.

Po izteku obdobja shranjevanja TSE učinkovito in trajno izbriše ali anonimizira osebne podatke, tako da jih v nobenem primeru ni več mogoče povezati s posameznim uporabnikom.

Kdo ima dostop do osebnih podatkov (pogodbena obdelava)

V TSE imajo dostop do osebnih podatkov samo osebe, ki jih je za to pisno pooblastil direktor.

Nekatere postopke obdelave osebnih podatkov izvajajo tretje osebe v imenu TSE (v nadaljevanju obdelovalci). Obdelovalci lahko osebne podatke uporabnikov obdelujejo izključno v okviru pooblastil TSE (pisna pogodba ali drug pravni akt) in za namene, opredeljene v tej politiki zasebnosti. Obdelovalci v nobenem primeru ne smejo obdelovati osebnih podatkov uporabnikov za svoje namene ali za uveljavljanje lastnih interesov ali tretjih oseb, razen TSE.

Obdelovalci vključujejo naslednje:

 • Ponudnik gostovanja spletnih strani,
 • Ponudnik za shranjevanje, pošiljanje in izvedbo elektronsko pošte,
 • Facebook, Google, LinkedIn in Youtube.

TSE in obdelovalci osebnih podatkov ne posredujejo tretjim državam (izven evropskega gospodarskega prostora) ali mednarodnim organizacijam; izjema je le ponudnik shranjevanja, pošiljanja in izvedbe elektronske pošte, katerega strežniki imajo sedež v Združenih državah Amerike. Prenos osebnih podatkov na tega obdelovalca temelji na standardnih pogodbenih klavzulah z dodatnimi zaščitnimi ukrepi. Podrobnejše informacije lahko najdete tukaj.

Varnost osebnih podatkov

TSE si po najboljših močeh prizadeva zagotoviti varnost osebnih podatkov uporabnikov. Osebni podatki so v največji možni razumni meri – na podlagi tveganj, povezanih z obdelavo – zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipulacijo, obdelavo za namene, za katere niso bili zbrani, ter pred nepooblaščenim dostopom in razkritjem.

TSE ima vzpostavljene stroge interne postopke za primer varnostnih incidentov v zvezi z osebnimi podatki.

Pravice uporabnikov glede osebnih podatkov

Če imate kakšna koli vprašanja glede tega pravilnika o zasebnosti ali obdelave vaših osebnih podatkov ali če želite izvesti katero od spodaj navedenih pravic, nas lahko kontaktirate na info@tse.si.

Za zagotovitev zanesljive identifikacije v primeru, če uporabnik uveljavlja svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, lahko TSE od uporabnika zahteva dodatne podatke. TSE lahko zavrne ugoditvi zahteve uporabnika, če lahko dokaže, da uporabnika ne more identificirati.

TSE bo zagotovila informacije ali povratne informacije brez nepotrebnega odlašanja, v vsakem primeru v enem mesecu od prejema zahteve.

Uporabniki imajo na podlagi GDPR naslednje pravice glede pravične in pregledne obdelave:

Pravica do umika soglasja

Uporabnik ima pravico kadarkoli preklicati svoje soglasje za obdelavo osebnih podatkov, vključno z odjavo od prejemanja e-novice. Preklic soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi soglasja pred umikom.

Uporabnik soglasje lahko prekliče s pisno izjavo, poslano TSE na info@tse.si ali (v primeru e-novice) s klikom na povezavo odjava.

Preklic soglasja ne povzroča negativnih posledic ali sankcij uporabniku. Vendar pa je mogoče, da TSE po preklicu soglasja uporabniku ne bo mogla zagotoviti nekaterih svojih storitev, če takih storitev ni mogoče izvesti brez obdelave zadevnih osebnih podatkov.

Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki

Uporabniki imajo pravico od TSE pridobiti potrditev, ali se njihovi osebni podatki obdelujejo, in, v tem primeru, pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki in naslednjih informacij: nameni obdelave, kategorije zadevnih osebnih podatkov, njihovih uporabnikov, obdobja, v katerem se bodo osebni podatki hranili, ali meril, ki se uporabljajo za določitev tega obdobja, pravice do zahteve za popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitve ali ugovora obdelave osebnih podatkov, pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, vir podatkov, če podatki niso bili zbrani od uporabnikov, obstoj avtomatiziranega odločanja, vključno s profiliranjem in pomembnimi informacijami o vključeni logiki, pa tudi o pomenu in predvidenih posledicah takšne obdelave za uporabnike.

Pravica do popravka osebnih podatkov

Uporabniki imajo pravico od TSE zahtevati, da brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njimi.

Pravica do izbrisa osebnih podatkov (pravica do pozabe)

Uporabniki imajo pravico od TSE zahtevati, da brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke, kadar velja eno od naslednjega:

 • osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani,
 • uporabnik je umaknil svoje soglasje in ne obstaja pravna podlaga za nadaljnjo obdelavo,
 • uporabnik je ugovarjal obdelavi svojih osebnih podatkov in ne obstajajo prevladujoči zakoniti razlogi za njihovo obdelavo,
 • osebni podatki uporabnika so bili zbrani ali obdelani nezakonito,
 • osebni podatki morajo biti izbrisani za izpolnitev pravne obveznosti po zakonodaji Evropske unije ali države članice, ki velja za TSE,
 • osebni podatki so bili zbrani v zvezi s ponudbo informacijske družbe.

Kot posameznik pod določenimi pogoji, kot je opredeljeno v členu 17, odstavek 3 GDPR, nimate pravice do izbrisa podatkov.

Pravica do omejitve obdelave

Uporabniki imajo pravico od TSE zahtevati omejitev obdelave, kadar velja eno od naslednjega:

 • Uporabnik oporeka točnosti osebnih podatkov in sicer za obdobje, ki TSE omogoča preveriti točnost osebnih podatkov,
 • Obdelava je nezakonita, uporabnik pa nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe,
 • TSE ne potrebuje več osebnih podatkov za namene obdelave, temveč jih uporabnik potrebuje za izvajanje, uveljavljanje ali obrambo svojih pravnih zahtevkov,
 • Uporabnik je vložil ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi TSE ne prevladajo nad razlogi uporabnika.

Pravica do prenosljivosti podatkov

Uporabniki, na katere se nanašajo osebni podatki, imajo pravico, da prejmejo osebne podatke v zvezi z njimi, ki so jih posredovali TSE, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki in pravico, da te podatke brez ovir posredujejo drugemu upravljavcu, kadar:

 • obdelava temelji na soglasju ali pogodbi, in
 • obdelava poteka z avtomatiziranimi sredstvi.

Pri uporabi pravice do prenosljivosti podatkov imajo uporabniki pravico do prenosa svojih osebnih podatkov neposredno iz TSE drugemu upravljavcu po svoji izbiri, če je to tehnično izvedljivo.

Pravica do ugovora zoper obdelavo podatkov

Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, imajo uporabniki pravico kadarkoli ugovarjati obdelavi svojih osebnih podatkov za takšno trženje, kar vključuje profiliranje v obsegu, ki je povezan s takšnim neposrednim trženjem; kadar uporabniki nasprotujejo obdelavi za namene neposrednega trženja, se osebni podatki ne obdelujejo več.

Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Uporabniki imajo pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, zlasti v državi članici njihovega običajnega prebivališča, delovnega mesta ali kraja domnevne kršitve. V Sloveniji se lahko obrnejo na Informacijskega pooblaščenca, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija, gp.ip@ip-rs.si.

Ta politika zasebnosti velja od 1. avgusta 2021