Bruselj, Belgija

Evropski svet je kolektivno telo, ki opredeljuje splošno politično usmeritev in prednostne naloge Evropske unije. Sestavljajo ga voditelji držav ali vlad držav članic EU, skupaj s predsednikom Evropskega sveta in predsednikom Evropske komisije.

Evropski svet se sestane vsaj dvakrat na 6 mesecev. Sestanki evropskega sveta, ki jih pogosto imenujejo tudi “vrhi EU”, potekajo v Bruslju, v stavbi Europa, veliko več sestankov pa je vsak dan v različnih sejnih sobah.

Kot podporo tem organom pri konstruktivnih odločitvah smo v skladu z okvirnim sporazumom zasnovali in izvedli sodobne rešitve avdio, video in konferenčnih sistemov v sklopu:
– načrtovanja avdio-video-konferenčnih sistemov
– dobave opreme in implementacije avdio-video-konferenčnih sistemov