Varna izvedba sestankov in sej ter glasovanja na daljavo ali v hibridnem načinu.

QUOROOM je rešitev, ki omogoča nemoteno, varno in zanesljivo, hibridno ali povsem oddaljeno izvedbo različnih sestankov, konferenc ali sej z glasovanjem in agendami tudi na daljavo. To je še posebej pomembno v času omejitve, prepovedi ali oteženega gibanja iz epidemioloških ali drugih razlogov. Udeležba sodelujočih na srečanju je lahko lokalna ali oddaljena, srečanje pa lahko poteka tudi hibridno. Pri razvoju projekta smo zasledovali cilj prenosa mesta govorca iz dvorane na oddaljeno lokacijo. Rešitev smo novembra 2020 uspešno implementirali v Državnem Zboru RS in v Državnem svetu RS. Pri razvoju smo sodelovali s podjetjem MMV.

Nemoteno sodelovanje, tudi z oddaljene lokacije
V TSE smo, v sodelovanju z MMV, razvili rešitev, ki tudi na daljavo omogoča nemoteno sodelovanje in odločanje. To je še posebej pomembno v času omejitve, prepovedi ali oteženega gibanja iz epidemioloških ali drugih razlogov. Udeležba sodelujočih na srečanju je lahko lokalna ali oddaljena, srečanje pa lahko poteka tudi hibridno. Pri razvoju projekta smo zasledovali cilj prenosa mesta govorca iz dvorane na oddaljeno lokacijo.

Enake možnosti
Vsi oddaljeni in fizično prisotni udeleženci imajo enake možnosti sodelovanja. Sistem oddaljenim uporabnikom omogoča, da so med govorom vidni na zaslonih v dvorani.

Brez zamika
Zamika med oddaljenim mestom in dogajanjem v dvorani praktično ni.

Varno in enostavno
Uporabnik se prijavi z dvo-faktorsko avtentikacijo (2FA), sistem pa omogoča tudi varen prenos podatkov. Sistem je enostaven za uporabo tudi tehnično nepodkovanim uporabnikom s pomočjo brskalnika in brez dodatnih namestitev programov.

Možnost oddaljenega vodenja
Sistem omogoča nemoteno vodenje srečanja in razprave. Predsedujoči ima popoln nadzor.

Možnost glasovanja na daljavo
Vsem udeležencem se dodeljujejo glasovalne pravice neodvisno od lokacije.

Oddajanje v živo in snemanje
Za morebitne potrebe naročnika sistem omogoča tudi snemanje in oddajanje v živo.

Podpora za vse jezike

Primeri uporabe:

– Seje skupščin in upravnih odborov
– Seje mestnih in občinskih svetov
– Organizirani sestanki v podjetjih
– Parlamentarne seje
– Sestanki javnih organizacij
– Seje šolskih odborov
– Vsakršne vodene seje ali sestanki

Primer vsebine vodene seje:

– Določitev dnevnega reda seje in točk glasovanja
– Določitev procedur ter potrebne večine za glasovanja
– Upravljanje sodelujočih
– Možnost sodelovanja brez glasovalnih pravic
– Avtomatizirana vabila na sejo – preko e-pošte
– Izvedba seje, razprava in glasovanja
– Vizualizacija dnevnega reda in rezultatov glasovanja
– Avtomatska izdelava poročila o seji

Opcijske funkcionalnosti

– Anonimizacija rezultatov glasovanja (na voljo v nastavitvah)
– Stranki prilagojena izdelava poročil in predloge za postopke
– Obdelava in shranjevanje dokumentov na strežniku / integracija, shranjevanje in objave rezultatov glasovanj na spletu
– Hibridna rešitev s konferenčnimi sistemi BOSCH

Reference

Parlament RS
Prvi na svetu smo omogočili parlamentarcem glasovanje na daljavo